Kto przetwarza Twoje dane 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Maciej Niemiec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Niemiec RIKAUS z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Damrota 14, wpisany co Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 6381621801

Jakie kategorie danych przetwarzamy 

W związku z zakupem na hafka.pl przetwarzamy twoje dane personalne (imię, nazwisko), dane teleadresowe (adres, telefon kontaktowy), dane dotyczące składanych przez Ciebie zamówień oraz dane usług, z których korzystasz odwiedzając naszą stronę. Pamiętaj. Podanie Twoich danych osobowych jest zawsze dobrowolne, zaś konto w naszym sklepie (oraz wszelkie powiązane z nim informacje) mogą być w każdym czasie usunięte. Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest jednakże niezbędna dla rejestracji w sklepie oraz dokonania zakupu towaru.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane 

Przetwarzanie Twoich danych pozwala nam na utrzymanie Twojego Konta, realizację złożonych zamówień, zlecenie wysyłki zakupionego towaru oraz bezpośredni kontakt związany z wykonywaniem umowy sprzedaży. Twoja opcjonalna zgoda pozwoli nam również na przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera).

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach

  w celu wykonania umowy sprzedaży (w tym m.in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej z dokonanym zakupem, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego, realizacji dostaw oraz obsługi płatności). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli w trakcie rejestracji lub w czasie korzystania z Mojego Konta podałeś nam jakieś dane, których podanie było opcjonalne (np. zaznaczając nieobowiązkowe pole zamieszczone pod formularzem), to podstawą  przetwarzania Twoich danych przez nasz sklep jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Przetwarzanie Twoich danych w tym celu odbywa się tylko jeśli posiadasz konto Klienta (Moje Konto) założone w naszym serwisie;
  w celu obsługi reklamacji lub ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes hafka.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o naszej współpracy (w tym. m.in. o historii Twoich zamówień, prowadzonej korespondencji czy dokonywanych płatnościach);
  w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes hafka.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków rozwoju sklepu lub promocji produktów;
  w celu kierowania do Ciebie przez nasz sklep treści marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes hafka.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej przez Ciebie komunikacji marketingowej, w tym w formie opcjonalnych newsletterów, tj. wiadomości e-mail zawierających informacje o aktualnych ofertach, promocjach lub konkursach. Przetwarzanie Twoich danych w tym celu odbywa się tylko jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych (newslettera) drogą elektroniczną (zgoda opcjonalna);

Jak długo przechowujemy Twoje dane

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany w dziale kontakt lub skorzystanie z modułu "Zarządzanie Prywatnością" dostępnego w Twoim Koncie po zalogowaniu do serwisu (rozwiązanie informatyczne dostępne dla zarejestrowanych Klientów sklepu)
 

Komu udostępniamy Twoje dane

Podane przez Ciebie Dane osobowe służą wyłącznie realizacji zamówienia (umowy sprzedaży), wystawienia stosownego dokumentu księgowego oraz wysyłki zamówionego towaru. Twoje dane osobowe nie są udostępnianie przez nas jakimkolwiek osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych Towarów (dostawca) lub operatorowi płatności (operator płatności).

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez nasz sklep Twoich danych osobowych, masz następuje prawa:

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach

  możesz uzyskać informację o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz dodatkowo kopię Twoich danych osobowych;
  możesz zażądać sprostowania Twoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby nasz sklep je przetwarzał) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcesz aby nasz sklep przetwarzał Twoje dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także jeśli chcesz, aby dane zostały przechowane w związku z Twoimi roszczeniami);
  możesz zażądać przekazania Twoich danych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane dane możesz samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez nasz sklep odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu, możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu;
  Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa napisz do nas. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;;

Uprzejmie informujemy, iż wszelkie informacje związane z Twoimi danymi osobowymi możesz uzyskać przechodząc do zakładki "Zarządzanie Prywatnością" w Moim Koncie.  Masz jakiekolwiek pytania

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub sugestie zapraszamy do skorzystania z dedykowanego formularza kontaktowego dostępnego tutaj.

Cookies W celu poprawy jakości świadczonych usług korzystamy z plików Cookies. Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na wykorzystanie tej technologii. Więcej o użyciu plików Cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności
Zgadzam się Polityka prywatności Odrzuć

Rejestracja

Posiadasz już konto ?
Zaloguj się lub zresetuj hasło